Ons project

Pastoraal project St Jozefparochie

  • Algemene inleiding

– Gelegen in Vlaams Brabant, heeft de parochie gemeenschap het geluk een tweetalige gemeenschap te zijn.
– In een residentiële wijk met veel mensen van de EU
– met twee scholen, St Georges et N.D.de la Trinité
– Jeugdbewegingen
– een grote hoeveelheid dynamische en zich verbonden voelende christenen in alle sectoren
– met een openheid naar christenen die niet in het parochiegebied wonen

  • Pastoraal project in drie luiken

Christus, ttz, Koning, Profeet en Priester: de christen heeft die drie roepingen: verantwoordelijkheid de wereld te dienen en in het Koningrijk te veranderen, doordrongen van waarden van gerechtigheid, liefde en vrede. Ook het Koningrijk te verkondigen in goede en slechte tijden; Dus naar het Woord te luisteren en in praktijk te brengen. De dimensie van het priesterschap maakt dat de gemeenschap het leven van Christus in zijn dood en zijn opstanding opdraagt en zijn leven in perspectief van het leven van Christus plaatst. In de Eucharistie en in alle sacramenten.
De drie dimensies gaan in elkaar over.
De priester aan wie de pastorale taak is toevertrouwd is verantwoordelijk voor de gemeenschap, omringd door de pastorale ploeg die als taak heeft de parochie te animeren.

  • In gemeenschap leven

De gemeenschap leeft in verbinding met de andere parochies van Wezembeek en Kraainem in het bijzonder. (dezelfde Parochiefederatie) Ze wil een verwelkomende en aangename gemeenschap zijn. De parochie zal altijd proberen de twee gemeenschappen samen te laten komen in een tweetalige gemeenschap die alle mensen welkom heet, inbegrepen de europese gemeenschappen en alle buitenlanders.

Bijzondere punten:

– Jongeren van scholen en bewegingen, jongeren van ouders van de parochie, ( punt te activeren)
– Jonge gezinnen met kinderen ( kinderopvang, liturgie van het Woord voor kinderen betreffende de Eucharistie)
– Doopvoorbereidingen, ouderontvangst,diensten, nakomende begeleidingen.
– De eerste Communie voorbereiding.
– De Vormsel voorbereiding
– De na-opvang van nieuwgevormden
– De nieuwe in de parochie gekomen volwassenen : welkom heten en uitnodigen om zich te verbinden (punt te activeren)
– De zieken en geisoleerde mensen bezoeken
– Pastoraalproject om de verloofden te verwelkomen (punt te aktiveren)
– De begeleiding van families in rouw (punt te aktiveren)

De hele gemeenschap straalt uit…

Bijzondere punten:

– Parochieblad om de twee maanden
– Broederschap Solidariteit Vastenaktie, Veertigdagenaktie en de lokale ondernemingen van Wezembeek zoals “Antenne”
– Band tussen parochie St Jan de Doper in Molenbeek
– Snijboontje( (sociale restaurant)
– Banden met Mali-
– Banden met Congo: parochie van Pater F X Mwumbi.

  • Het geloof voeden en overdragen

– Omgang met het Woord van God: in de liturgie, gebedsgroepen , Bijbelgroepen, Zondag Eucharistie
– Het aanmoedigen van deelneming en voor opleidingen voorgesteld door het diocees of andere
– Het overdragen van het geloof wordt gemaakt in de grote etappen van het leven

  • Het allerdaagse leven in het geloof opdragen

– Zaterdagavond Eucharistie, soms met jongerengroepen die deze animeren , soms in kleinere groepen, maar altijd geanimeerd
– Zondag Eucharisties met soms geintegreerde doopsels
– Volwassenenkoor
– Jongerenkoor
– Oplettend zijn voor levendige en aansprekende liturgie, door deze mooi en goed te presenteren

  • De parochiestructuren

– De pastoraleploeg die de Pastoor omringd in zijn globale verantwoordelijkheid (bevestigd door de parochialevergadering) zorgdragende voor het toepassen van het pastoraal project, met hulp van de secretari
-De liturgischegroep (koren, kosteressen, iemand van het godsdienstonderwijs van het betreffend niveau, ontvangstgroep, voorlezers)Het kerkambtcommittee: – Kerkfabriek, parochiale werken, scholen, tennis, bibliotheek

 

Top